Klicka på
bubblorna för att
välja annonsör
Varumärkespositioner i form av Kännedom, Attityd och Köp. X-axeln: Spontan kännedom, y-axeln: Preferens (Bas: Spontan kännedom), bubblans storlek: Senaste köp.
Varumärkestrappan i form av Hjälpt kännedom, Spontan kännedom, Tänkbart alternativ, Preferens, Senaste köp & Lojalitet. Linjer visar "förväntande" värden utifrån snitt för kategorin samt värde i föregående nivå.
Varumärkesattribut, i grått visas ”förväntade” värden baserat på antal associationer kring varumärket och attributet i kategorin.

Xtreme Brand Xplorer

Kännedom, attityd & köp är centralt i nära all marknadsföring, utifrån det jämförs varumärkena i Xtreme Brand Xplorer i varumärkeskartan överst. Små nischvarumärken kan trots låg kännedom ha hög preferens bland dessa få och på så sätt ha en tydlig plats i kartans övre vänstra hörn. På samma sätt kan ett välkänt, men ökänt varumärke placeras i det nedre högra hörnet. Varje position medför naturligtvis en unik utmaning för varumärket.

Mer detaljerat beskrivs varumärkets kontakt med marknaden i varumärkestrappan. Att många kan tänka sig varumärket indikerar en positiv attityd, men utan riktig spets i varumärkets erbjudande kan preferens ändå vara svår att nå. Varumärkestrappans olika steg påverkar inte varumärken i olika branscher och med olika komplexa köpprocesser på samma sätt.

Brand Xplorer mäter framgångsrikt varumärkesarbete i varumärkestrappan kondenserat till fem nyckeltal, fem KPI: er, illustrerade rosdiagrammet.

1 - KÄNNEDOM

En förutsättning för relationen, kännedomen mäts både spontan och hjälpt.

2 - RELEVANT DIFFERENTIERING

Vad som särskiljer varumärket- Vi mäter såväl relevans samt hur märket lever upp till olika kommunikativa attribut. Relevant differentierad är man när man erbjuder kunden något som anses viktigt på ett bättre sätt än andra.

3. EMOTIONELL KOPPLING

Utöver att vara det rationella valet kan en emotionell koppling ofta bygga en mycket stark lojalitet. Vi mäter emotionell koppling utifrån liking och rekommendationsvilja.

4. PRISVÄRDHET

Prisvärdheten är ofta en förutsättning för att bli ett av de varumärken kunden överväger. Prisvärdheten byggs upp av prisuppfattningen samt differentieringen ifrån andra varumärken och innebär inte nödvändigtvis att märket uppfattas som ”billigt”.

5. TILLGÄNGLIGHET

Den upplevda tillgängligheten överensstämmer inte alltid med den faktiska distributionen. En för lågt upplevd tillgänglighet leder ofta till att kunden gör ett ”enklare” val.

Tillsammans förarklar de fem nyckeltalen en stor del av varumärkets position i varumärkestrappan. Kännedomen skapar den första kontakten, prisvärd öppnar för ”tänkbart alternativ”, differentiering bygger preferens, tillgänglighet skapar förutsättningar för köp och med en emotionell dimension i varumärket når man ofta en högre lojalitet.

I spindeldiagrammet illustreras de attribut som differentierar varumärket, egna värden långt utanför det förväntade värdet tyder på ett tydligt differentierat varumärke, om det uppfattas som relevant i kundernas val och dock inte alltid säkert.